afbeelding tarieven

Te laat

 • Het ‘telaatgeld’ bedraagt € 0,30 per week en per materiaal.  
 • Digitale communicatie per e-mail is kosteloos
 • Voor elke opgestuurde brief betaalt de lener € 1.
 • 28 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: materiaalvergoedingsnota per brief met een telaatgeld, de portkosten en de winkelprijs van het achterstallige materiaal.
 • 50 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn: eindfactuur per brief met het telaatgeld, de portkosten en de winkelprijs van het achterstallige materiaal. Als hieraan nog altijd geen gevolg wordt gegeven, wordt de bibliotheekkaart geblokkeerd en zendt de bibliotheek het dossier door naar de financiële dienst van de gemeente die de zaak verder afhandelt.
   

Verlies of beschadiging

 • Bij verlies of beschadiging van één van onze materialen, bedraagt de vergoeding de kostprijs van het materiaal plus 2 euro administratiekosten.
   

Lidgeld

 • Vanaf 26 jaar betaal je 5 euro lidgeld per jaar
 • Een verloren lidkaart kost 3 euro
 • Opgepast: openstaande reservaties vervallen wanneer het lidmaatschap verloopt.  Verleng dus tijdig jouw lidmaatschap.
   

Interbibliothecair Leenverkeer

 • Een exemplaar laten overkomen vanuit een andere bib (IBL) kost 3 euro
   

Printen

 • Een zwartwitprint of -kopie kost:
  0,10 euro voor A4-formaat recto en 0,20 euro rectoverso
  0,20 euro voor A3-formaat recto en 0,40 euro rectoverso
   
 • Een kleurenprint of -kopie kost:
  0,50 euro voor A4-formaat recto en 1 euro rectoverso
  1 euro voor A3-formaat recto en 2 euro rectoverso