Tijdelijke tentoonstellingsruimte

tijdelijke tentoonstellingsruimte

In het landhuis de Viron kan beeldende kunst tentoongesteld worden. Deze ruimte bevindt zich in het bibliotheekgedeelte boven de kunstboeken op het gelijkvloers. Het gaat om ingekaderde kunstwerken (schilderijen, tekeningen, foto's). De kunstwerken zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.


Praktisch

Voor wie?
Lokale kunstenaars uit Sint-Pieters-Leeuw en/of leden van één van de erkende kunstkringen die tijdelijk één werk of een beperkte selectie van hun werken in de bibliotheek willen tentoonstellen. Dat kan als individuele kunstenaar of in groep.

Voorwaarden
• De kunstwerken worden voor een periode van maximaal 2 maanden tentoongesteld.
• Annulering dient minstens 2 weken voor de vastgelegde startdatum doorgegeven te worden.
• De kunstenaar zorgt zelf voor het vervoer en het tijdig ophangen van de kunstwerken.
• Er is geen mogelijkheid om elders dan op de voorziene plaats werken te hangen.
• De tentoonsteller mag het landhuis de Viron niet gebruiken als verkooppunt van zijn/haar werken.
• De bibliotheek stelt de aanwezige technieken (ophangsysteem, verlichting) ter beschikking.
• Het landhuis de Viron behoudt het recht om foto's te maken van de tentoongestelde werken en deze later te publiceren in gemeentelijk drukwerk of op sociale media.
• Er wordt toezicht gehouden op de verklarende pancarte bij het kunstwerk, doch beperkt op het gebruik van de Nederlandse taal.
• Eén keer per jaar kan een uitzondering gemaakt worden om een kunstenaar uit te nodigen die niet onder het reglement valt.

Procedure
• Vul het aanvraagformulier in via deze link. Een papieren versie vindt u in het landhuis de Viron.
• U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om uw werk voor te stellen.
• Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden besproken en worden de nodige afspraken vastgelegd.
• Bij meerdere aanvragen wordt er een wachtlijst opgesteld en hanteren we het 'first come, first served’-principe (de eerste aanvrager krijgt de eerstvolgende mogelijkheid om tentoon te stellen).

Kostprijs
Het landhuis de Viron stelt de tentoonstellingsruimte gratis ter beschikking

Interesse?
Vul dan snel dit formulier in!